آموزش

 

 

 


کلاس های آموزش خلبانی پاراگلایدر و پاراموتور

 

 

-------------------------------------

 

 

پاراگلایدر مقدماتی  Beginner

 

 

مراحل آموزش مقدماتی خلبانی پارگلایدر شامل:

 

پيش­نياز:

 هنرجو بدون آموزش اوليه، میتواند وارد دوره گردد

 

توضيحات:

 حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 3 ماه می­باشد

 

الف) تاريخچه پاراگلايدر:

1. معرفی و تعريف ورزشهای هوايی

2. آناليز اسم پاراگلايدر و ورزش پاراگلايدينگ

 

ب) مبانی اوليه آيروديناميك:

1. اجزاء تشکیل دهنده پاراگلایدر

2. تعريف Airfoil و اسامی تشكيل دهنده آن

3. تعريف Airflow

4. تعریف Aerodynamic و ترسيم نيروهای آئروديناميکی

5. آزمايشVenturi 

6. قانون برنولی ( Bernoulli Principle)

7. خاصيت واگرايی و هم گرايی در سيالات

8. تطابق قانون برنولی بر روی Airfoil

9. توضيح و تاثير نيروی  Weightو انرژی پتانسيل در پرواز با پاراگلايدر

10. باد نسبی (Relative Wind)

11. مسير پرواز (  Fly Path) ، خط افق ( Horizontal) ، خط وتر (  Chord Line)

12. زوايا در پرواز (Angle of Attack , Glide Angle , Attitude)

13. انواع سرعت در پرواز : Wind Speed , Ground Speed , Air Speed

14. تعريف Fly Domain و انواع Air Speed

15. دليل Take Off و Landing  رو به باد

16. تعريف Stall و Flare Out و تفاوتشان

17. تعريف Drag

18. تعريف Turbulence

19.  روشهای كنترل و هدايت پاراگلايدر :  Center Of Gravity  وBrakes

20. طبقه بندی پاراگلايدر ها و مهارتهای خلبانی و  مراكزTest  و استاندارد در پرواز با پاراگلايدر

21. Traffic Pattern شامل:  PTU , PTL , PT8 , PTS

22. Side Effect

 

ج) سيلابس عملی

 

1. تمرینات زمین هموار>>>       حداقل 4 جلسه حداقل در 3 روز

2. تمرینات شیب و تپه>>>       حداقل 2 روز و حداقل 12 پرواز

3. پرواز دونفره>>>                  حداقل 1 پرواز با مربی

4. پرواز بلند>>>                     حداقل 3 پرواز بلند

 

متعلقات ( Includes )

کليه لوازم پروازي مورد تاييد آموزشگاه شامل : کانوپي، هارنس، کلاه و راديو توسط آموزشگاه ارائه ميگردد.

لوازمي را که هنرجو لازم است بهمراه داشته باشد شامل : لباس آستين بلند، پوتين مناسب پرواز، دستکش. ضمن آنکه رفت و آمد بعهده هنرجويان ميباشد.

 

 

جهت انجام ثبت نام در دوره فرم مربوطه را در صفحه اصلی سایت تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

-------------------------------------

 

پاراگلایدر مستقل Novice

 

دوره نوایس یا دوره مقدماتی ، دومین دوره آموزشی خلبانی پاراگلایدراست. پس از پایان این دوره خلبان می تواند به تنهایی و بدون کمک مربی پرواز کند.

 

پيش نياز:

دارا بودن گواهینامه Beginner با تاریخ معتبر

 

توضیحات:

حداکثر مدت دوره از تاریخ شروع، 6 ماه می­باشد

الف) Meteorology:

1. تعریف Turbulence و انواع آن (Mechanical, Wake, Thermal, Shear)

2. تعریف Wind Gradient (چرا باید با حداکثر سرعت Trim Speed فرود آمد)

3. Wind Shear و Wind Chill

4. Sea Breeze و Land Breeze

5. Anabatic wind و katabatic wind

6. زمین و تاثیر آن بر جریانات هوایی (Ground effect)

7. تعریف مختصر و تقسیم بندی ابرها - محدودیت های و خطرها

8. تعریف توده

9. تعریف جبهه

 

ب) Aerodynamic:

تعریف و رسم نیروهای Aerodynamic برروی پاراگلایدر ( RFA, Weight, Drag, Lift)

انواع Drag Induced, Parasitic 1- Form, 2-Skin

Total Dragو رسم نمودار آن

تعریف Aspect Ratio و تاثیر آن بر Stability

انواع Take Off Forward, Cross Wind Take Off, Reverse

تعریف و شکل پروسه Stall  با در نظر گرفتن Air Flow Separation , Angle of Attack

انواع استال:  B-Line Stall, Deep Stall, Dynamic Stall, Full Stall

تعریف و توضیح Critical Time

انواع  Tuck  و Recovery آنها

تاخیر در گردش، Adverse Yaw

روش Crabbing Technique

تعریف Sink Rate - Glide Ratio

قوانین ترافيك هوايی

روشهای اوجگيری ( Thermal, Ridge Soaring )

روشهای کاهش ارتفاع   Rapid Decent

(Turn 360, Big Ears, Spiral Dive, B-Line Stall)

ج ) سيلابس عملی:

1. توانایی آنالیز محل پرواز

2. توانایی آنالیز شرایط جوی

3. تمرینات زمینی  Ground Handling

4. اجرای انواع Take off در شرایط متعارف

5. آشنایی با  شرایط پرواز در Thermal  با هدایت مربی

6. آشنایی با  شرایط پرواز در (Ridge)  با هدایت مربی

7. Big Ears

8. پرواز در حداقل 2 سایت مختلف

9. حداقل 25 پرواز Soaring

10. اجرای صحیح الگوهای چهارگانه فرود

11. اجرای صحیح گردش با زوايای 90 ،180 ،360

12. ثبت پرواز در Log Book با تائید مربی

 

-------------------------------------

 

 

پاراگلایدر متوسطه  Intermediate


پيش نياز:


دارا بودن گواهینامه Novice با تاریخ معتبر

 

توضیحات:

حداکثر مدت دوره از تاریخ شروع، 9 ماه می­باشد

 

الف ) Meteorology:

1. خواص جو –  خواص تروپوسفر

2. روش های انتقال انرژی ( تابش – هم رفتی – رسانایی )

3. Laps Rate

4. نیروی کریولیس

5. چگونگی حرکت جریان­ های جوی در اطراف کره زمین

6. جبهه ها و توده­ ها و انواع آن

7. پایداری و نا پایداری شرایط جوی و علائم آن، CAT

 

ب)  Aerodynamic:

 

1. لزوم انتخاب شیب مناسب در هنگام Take Off با در نظر گرفتن Fly Path

2. تعریف و رسم Accessibility Zone & Security Zone

3. تعریف و توضیح Wing Load , Load Factor , G factor

4. رسم نیروها در هنگام چرخش (Turn)

5. تعریف Stability و انواع آن

6. تعريف Gust

7. جدول Gust  و بردارها ( Head wind , Tail wind , Updraft , Down draft )

8. ترسیم Velocity polar

9. Velocity polar در باد صفر، Head wind , Tail wind , Updraft , Down draft

10. تغییرات Polar با تغییر وزن

11. ترسیم تفاوت Air speed و Penetration بر روی نمودار Polar

12. Human Limit و عوامل موثر بر آن

13. Be – Do – Have

14. اصل 10/90

 

سیلابس عملی :

1. توانائی انتخاب شرايط مناسب پروازی توسط هنرجو


2. اجرای صحيح انواع تیک آف: Head wind, Cross Wind, Reverse, Forward 

3. نحوه استفاده از Speed System

4. اجرای صحيح انواع Landing:

5. (Top, Slope, Short Field, Cross wind, Tail wind, 4Phase )

6. تمرين­ های، Pitch Stability و Roll Stability

7. حداقل 15 ساعت پرواز در 50 پرواز در دوره Intermediate

8. حداقل 6 ساعت Thermal Soaringو Ridge Soaring

9. پرواز در حداقل 3 سایت پروازی

 

 

-------------------------------------

 

پاراگلایدر پیشرفته  Advance


پيش نياز:

دارا بودن گواهینامه Intermediate با تاریخ معتبر

گواهی معتبر دوره 1 SIV (مورد تایید کمیته آموزش) که از تاریخ  آن بیش از 12 ماه نگذشته باشد

 

توضیحات:

حداکثر مدت دوره از تاریخ شروع، 12 ماه می­باشد

 

الف ) Meteorology:

1. تفسیر و توضیح اخبار آب و هوایی:

2. آب و هوای کنونی (METAR)

3. محاسبه ارتفاع ابر، سقف تر مال و پیش­بینی پایداری و نا پایداری

4. بررسی نقشه­ های هواشناسی

 

ب) Aerodynamics :

1. آشنایی مختصر با فاکتورهای موثر در طراحی بال

 

ج) Instrument:

1. کار با GPS

تکمیل مباحث تدریس شده در دوره های قبل

 

د) General:

1. فضای پرواز کنترل شده: تونل های هوایی، محدوده ترمینال ها، مناطق کنترل شده و فرودگاه ها.

2. فضای پروازی کنترل نشده: AFLها و دیگر مناطق هوایی. خطر، محدودیت ها، ممنوعیت ها و مناطق پرخطر.

3. ترافیک نظامی: مناطق آموزشی، عکسبرداری هوایی.

4. انتشارات دولتی: AIC،AIP،NOTAM، نقشه های ICAO.

 

ح) Emergency:

1. هشدارها

2. جستجوی خلبانان گمشده

3. سيلابس عمل

4. حداقل 50 ساعت پرواز در دوره Advance

5. حداقل  5  پرواز فرا منطقه ای هر کدام حداقل  30 کیلومتر(GPS Log )  که حداقل در دو سایت مختلف ثبت شده باشد.

6. گواهی مورد تایید کمیته آموزش انجمن جهت گذراندن  دوره SIV 2

 

 

-------------------------------------

 

 

پاراموتور PPG Beginner Training


پيش نياز:

دارا بودن گواهینامه Beginner با تاریخ معتبر

 

مسیر آموزش ( Course Outline )

 

هدف از آموزش ( Beginner Course Aim )

The Focus : Learning to fly safe & smooth

 

توضیحات دوره ( Course Description )


مراحل آموزش:

1- تمرین بروی سطح صاف و نحوه اتصال:

2- حضور دائم در کلاس ها و توجه به آموزش های اولیه تئوری( Basic GroundSchool ) 

3- آشنائی و نحوه اتصال و آماده کردن  پاراموتور( Assembly ) 

4- پهن کردن و چک قبل از اتصال کانوپی ( Canopy ) به هارنس و موتور( Preflight ) 

5- نحوه استارت زدن  ( Starting ) 

6- نحوه استفاده از تراتل و خاموش کردن موتور( Throttle control & Power cutoff ) 

7- بنزین ، روغن و ترکیب( Fuel/Oil Mixing ) 

8- تعمیرات و نگهداری( Maintenance) 

9- حمل و نقل و نحوه نگهداری( Transporting & Storage ) 

10- یادآوری و تصویر گرایی ( Visualization or Imaging ) به پرواز در آوردن و هدایت وسیله پروازی در مسیر مورد نظر.

11- یادگیری چگونگی اتصال کانوپی به هارنس , کنترل رایزرها و لاین ها که بدون مشکل باشد و در صورت عیب, رفع ایرادهای ممکنه( Trouble Shooting ) 

12- آمادگی و اجرای مرحله Inflation و دویدن به سمت بادنما ( Wind Sock ) نقطه نشانی( check point ) 

13- کنترل پاندولی کانوپی در مرحله لانچ فوروارد و ریورز با موتور خاموش/روشن(Launch Power Off/On ) 

14- کنترل جهت و سمت حرکت( Directional Control ) 

15- دویدن سریع و آرام از شروع تا مرحله پرواز( Take Off ) 

16- کنترل و حفظ Air Speed  در بادهای متغیر.

17- پرواز مستقیم و یکنواخت( Straight & level Flight ) 

18- لندینگ آرام و ایمن , بر روی پا  و درون باد و Flare Out

19- جمع کردن و بسته بندی وسایل پروازی ( Disassembly )

20- نحوه مراقبت از وسایل Airmanship , Attitude

21- بررسی و کنترل هواشناسی و ترافیک هوایی برای اجرای پروازی Fun و Safe

22- امتحان کتبی و قبولی در امتحان با  80% نمره.

 

-------------------------------------

 

 

دوره امنیت پرواز (SIV)

ضرورت آموزش SIV:

دلیلی که ما دوره SIV را برگذار می کنیم این است که خلبانان احساس راحتی بیشتری در هوا داشته و همچنین حس اعتماد به توانائی هایشان را ، در کنترل وسیله پروازی خود بدست بیاورند.

بعلاوه, کاری که SIV انجام می دهد این است که ,زمانی که شما در یک منطقه ترمیک پرواز می کنید یا یک پرواز مسافت را تجربه می کنید جلوی این ترس و افکار منفی را که هر لحظه ممکن است چیزی باعث بهم ریختگی در بال شده و یا کنترل آن ، از دست شما خارج شود را بگیرد.
د SIV
رک بهتری از پرواز به شما می دهد, در نتیجه زمانی که بهم ریختگی در بال شما اتفاق میافتد قادر خواهید بود آن را کنترل کرده و فکر خود را تنها به یافتن مکان هایی که نیروی Lift در آنجا وجود داشته یا دیگر خلبانان در آن مکان حضور دارند معطوف نمائید.

از این رو پرواز شما بیشتر بصورت غریزی و با استرس کمتر که باعث پائین آمدن مصرف قند در مغز نیز خواهد شد انجام می گیرد. این امر باعث میشود که شما ، پروازی طولانی و با آرامش را تجربه کنید.