قلی پور
نام : امید
نام خانوادگی : قلی پور
متولد : 1367
شروع پرواز : 1389
تحصیلات : لیسانس
شغل : دانشجو
توضیحات : مبتدی
وکیلی
نام : مهرداد
نام خانوادگی : وکیلی
متولد : 1363
شروع پرواز : 1389
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی
سهرابی
نام : روح اله
نام خانوادگی : سهرابی
متولد : 1359
شروع پرواز : 1389
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : کارمند
توضیحات : مبتدی
کاسه چی
نام : محمد رضا
نام خانوادگی : کاسه چی
متولد : 1356
شروع پرواز : 1389
تحصیلات : لیسانس
شغل : آزاد
توضیحات : مستقل