یگانه راد
نام : علیرضا
نام خانوادگی : یگانه راد
متولد : 1353
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : دیپلم
شغل : راننده شرکت واحد
توضیحات : مبتدی Beginner
انصاری
نام : بردیا
نام خانوادگی : انصاری
متولد : 1365
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : مدیر رستوران
توضیحات : مبتدی Beginner
لطفی
نام : حیدر
نام خانوادگی : لطفی
متولد : 1354
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : کارگاه MDF وPVC
توضیحات : متوسطه Novice
گل کرم
نام : علی
نام خانوادگی : گل کرم
متولد : 1350
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : کارگاه سوله سازی
توضیحات : مبتدی Beginner
طاهری
نام : بیتا
نام خانوادگی : طاهری
متولد : 1360
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : معاون بیمه خصوصی
توضیحات : مبتدی Beginner
حمیدی
نام : علی
نام خانوادگی : حمیدی
متولد : 1366
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : تبلیغات و چاپ بنر
توضیحات : متوسطه Novice
نصیری
نام : افشین
نام خانوادگی : نصیری
متولد : 1350
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : کارگاه صنعتی
توضیحات : متوسطه Novice
شیروانی
نام : احمد
نام خانوادگی : شیروانی
متولد : 1370
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : کارگاه تولید شیرینی
توضیحات : مبتدی Beginner
عبدی
نام : مجتبی
نام خانوادگی : عبدی
متولد : 1361
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی Beginner
گلشاهی
نام : حسین
نام خانوادگی : گلشاهی
متولد : 1366
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : لوازم یدکی اتومبیل
توضیحات : مبتدی Beginner
خلفی
نام : جعفر
نام خانوادگی : خلفی
متولد : 1359
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : استاد دانشگاه
توضیحات : مبتدی Beginner
علیخانی
نام : مرتضی
نام خانوادگی : علیخانی
متولد : 1372
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : هلال احمر
توضیحات : مبتدی Beginner
محمد بیگی
نام : رسول
نام خانوادگی : محمد بیگی
متولد : 1357
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : دکتری
شغل : آزاد
توضیحات : مبتدی Beginner
خدابنده
نام : احمد
نام خانوادگی : خدابنده
متولد : 1368
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : تبلیغات
توضیحات : مبتدی Beginner
فرح خواه
نام : جهانگیر
نام خانوادگی : فرح خواه
متولد : 1367
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : شرکت مواد شوینده
توضیحات : مبتدی Beginner
علیخانی
نام : حامد
نام خانوادگی : علیخانی
متولد : 1366
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : هلال احمر
توضیحات : مبتدی Beginner
کریمی
نام : حمید
نام خانوادگی : کریمی
متولد : 1369
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : کارشناس فنی
توضیحات : مبتدی Beginner
کوهستانی
نام : سجاد
نام خانوادگی : کوهستانی
متولد : 1364
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : شرکت کابل سازی
توضیحات : مبتدی Beginner
سلیمی
نام : فریدون
نام خانوادگی : سلیمی
متولد : 1356
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : استاد دانشگاه آزاد
توضیحات : مبتدی Beginner
مرادی
نام : مرتضی
نام خانوادگی : مرادی
متولد : 1362
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : کارگاه کابینت
توضیحات : مبتدی Beginner
محمد بیگی
نام : محمد
نام خانوادگی : محمد بیگی
متولد : 1367
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : شرکت مواد غذایی
توضیحات : مبتدی Beginner
نعمتی
نام : سهیل
نام خانوادگی : نعمتی
متولد : 1368
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : مهندس مکانیک
توضیحات : مبتدی Beginner
رحمانی
نام : محمدرضا
نام خانوادگی : رحمانی
متولد : 1355
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : پیمانکار ساختمانی
توضیحات : مبتدی Beginner
طاهرخانی
نام : حسین
نام خانوادگی : طاهرخانی
متولد : 1355
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : فوق لیسانس
شغل : دفتر فنی و مهدسی
توضیحات : مبتدی Beginner
یاربیگی
نام : جواد
نام خانوادگی : یاربیگی
متولد : 1362
شروع پرواز : 1395
تحصیلات : لیسانس
شغل : آتش نشان
توضیحات : مبتدی Beginner