اخبار

انتصابات در کمیته ورزش‌های هوایی استان قزوین

 

 

انتصابات در کمیته ورزش‌های هوایی استان قزوینبه پیشنهاد رئیس کمیته ورزش‌های هوایی استان قزوین در حکمی از سوی رئیس هیأت انجمن‌های ورزشی استان، انتصابات به شرح ذیل صورت پذیرفت:

خلبان علی حمیدی، دبیر کمیته ورزش‌های هوایی استان قزوین، تقدیر و تشکر از زحمات خلبان مجید عسگری در دوران تصدی

 

خلبان سید علی حسینی، مسئول کمیته ورزش‌های هوایی شهرستان قزوین
 

خلبان محسن سازنده، مسئول کمیته ورزش‌های هوایی شهرستان تاکستان
 

خلبان محمد بغدادی، مسئول کمیته ورزش‌های هوایی شهرستان آبیک

همچنین تعداد ۹ نفر از خلبانان فعال استان به عنوان اعضای کارگروه آموزش، ایمنی و فنی کمیته ورزش‌های هوایی استان قزوین معرفی شدند