اخبار

تودیع و معارفه در انجمن ورزش های هوایی کشور

 

 

تودیع و معارفه در انجمن ورزش های هوایی کشور

 

 

 به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش های هوایی طی جلسه ای در مورخه 94/4/23 از سرکار خانم مختاری نائب رئیس بانوان انجمن ورزش های هوایی به پاس فعالیت های شان در مجموعه  تقدیر و تشکر گردید و گزینه های جانشین ایشان تحت بررسی می باشد.

همچنین از جناب آقای بابک حسینی که مسئولیت کمیته طرح و برنامه ریزی را داشتند ، از زحمات ایشان تقدیر و تشکر گردید و آقای امیر عباس شفیعی به عنوان مسئول کمیته طرح و برنامه ریزی انجمن ورزش های هوایی منصوب گردیدند.

سومین جابجایی در کمیته آموزش انجام گردید ضمن ارج نهادن به زحمات بی دریغ استاد حمید سراجان ، جناب آقای افخمی به عنوان سرپرست کمیته آموزش ورزش های هوایی ایران منصوب گردیدند.

 

منبع: انجمن ورزش های هوایی