کمک به خلبان پس از پرواز
هومن حسینی
گروه پروازی استاد بابک حسینی
محمد عباسپور
فاطمه نوری
خلبانان پاراگلایدر قزوین
خلبانان پاراگلایدر قزوین
خلبانان پاراگلایدر قزوین
علیرضا حکم آوری
منصور خاکساران
بهنام معصومی
کلاسهای  پاراگلایدر
کلاسهای تئوری پرواز پاراگلایدر
کلاسهای تئوری پرواز پاراگلایدر
استاد علیرضا اثنی عشری
خلبانان پاراگلایدر قزوین
خلبانان پاراگلایدر قزوین