سایت های پروازی

 

 

 

سایت‌های پروازی استان قزوین

-----------------------------------------------------

 

 

سایت پروازی آموزشی آبیک

 

سایت پروازی آبیک ، مناسب برای انجام پرواز‌های آموزشی کوتاه می‌باشد.

این سایت در شهرستان آبیک استان قزوین واقع شده و دارای شرایط آب و هوایی ، سرعت و جهت باد مناسب ، خودرو جابجایی خلبانان ، تیک آف و لندینگ مسطح و مسیر مناسب ویژه تردد خودرو می باشد.

آدرس : اتوبان قزوین - تهران ، 1 کیلومتر قبل از سیمان آبیک ، جاده دسترسی معدن ماسه سبز آبیک

 

مختصات جغرافیایی Take Off :
N 36° 1'53.8
E 50°33'20.60

مختصات محل Landing :
N 36° 1'47.70
E 50°33'19.20

 

 

منطقه پروازی امامزاده اسماعیل (ع)    

 

( این نقطه در حال حاضر در مرحله شناسایی و ثبت قرار دارد و ممنوع پرواز می باشد)